Undervisningsopplegg

Kunsten å lære er bygd på eit spesialdesigna undervisningsprogram der elevane jobbar med kunst og skulefag kombinert.

Undervisningsopplegga i prosjektet vert bygd opp slik:

 • Kvar elev får 144 økter, kvar på 90 minutt.
 • Øktene vert fordelt over 48 veker (to skuleår) og er delt opp i 2-vekers lange tema.
 • Undervisningsopplegga er designa for 1.–3. trinn.

Kvar økt skal vera basert på:

 • uimotståeleg læring
 • fagplanmål frå ulike fag, samt tverrfaglege tema og djubdelæring
 • kunstfagleg metodikk
 • aktive og skapande elevar som er fysisk, emosjonelt, sosialt og intellektuelt stimulert samstundes
 • oppvarmings- og refleksjonsøving som gjentas med avansering
 • lærar og kunstnar som arbeider saman i klasserommet 2 dagar i veka
 • lærar som gjennomfører 1 ytterlegare økt i veka på eige hand

 

Barn med forstørrelsesglass - Klikk for stort bilde

Undervisningsopplegga vert jobba fram av dette teamet:

 • Diane Fisher-Naylor (Creativity, Culture and Education) – hovudforfattar
 • Marie Othilie Hundevadt (Innlandet fylkeskommune) – hovudforfattar

Bidragsytarar i tillegg:

 • Svend Erichsen (kunstnar)
 • Hedda Roterud Amundsen (kunstnar)
 • Rose Marie Aker (kunstnar)
 • Malin Vik (kunstnar/dramapedagog)
 • Bintang Emilie Sitanggang (kunstnar/dramapedagog)
 • Steven Gringer (kunstnar)
 • Adrian Taxth Skrattegård (kunstnar/dramapedagog)
 • Anne-Tove Mygland (kunstnar/spesialpedagog)

I tillegg bidreg også ei referansegruppe med representantar for kunst, skule, læreplan og forsking i arbeidet.

Døme på undervisningsopplegg

Nedanfor finn du døme på undervisningsopplegg.

Vil du vite meir om undervisningsopplegga og ramma rundt gjennomføringa, så ta kontakt med oss.

Døme på andre språk

Døme på undervisningsopplegg på engelsk og ungarsk vil vera tilgjengeleg på:

T-Tudok