Desse er med

Kunsten å lære vert leia av Innlandet fylkeskommune, som er heilt avhengig av gode samarbeidspartnarar for å lukkast.

Samarbeidspartnarane våre

Her er ei oversikt over prosjektet sine mange og gode samarbeidspartnarar: